Koháryho kúria 

Na území historického Novohradu vieme o dvoch kúriách rodiny Koháryovcov. Obe mali tehlový pôdorys a boli to jednopodlažné správcovské obydlia. Jedna stála v obci Litke a druhá vo Fiľakove. V roku 1734 ju gróf Štefan Koháry II., spolu s krčmou odkúpil od kráľovskej komory za 1500 forintov. Po návrate zo zajatia síce dostal od panovníka za svoju vernosť rozsiahle majetky, medzi inými aj vo Fiľakove. Tu sa ale často nezdržiaval, pretože býval v Budapešti, odkiaľ spravoval svôj rozsiahly majetok prostredníctvom svojho správcu. Preto staršiu neskororenesančnú zemianskú kúriu zo 17. storočia patriacu rodine Báthory, nechal prestavať na kaštieľ, terajšiu Koháryho kúriu. Túto barokovú stavbu so štukovými pruskými klenbami dokončili v prvej polovici 18. storočia a stala sa hospodárskym centrom Koháryho majetkov v okolí Fiľakova. Svoj charakter si zachovala dodnes. Stredné čelo budovy zdvorazňuje portika uzatvorená klenutým tympanónom. V roku 1791 sa spomína jeden obchodník, ktorý prenajíma v kúrii obchod a v roku 1793 aj tzv. vonkajší hostinec, pri ktorom je Koháryho vínna pivnica s lunetovou klenbou, kde sa už dávnejšie predáva víno.