A füleki járási spartakiád 1955.

A füleki járási spartakiádnak nem kedvezett az időjárás. Szombaton május 7-én a délutáni órákban a füleki stadionban ünnepélyes keretek között nyitották meg a füleki járási spartakiádot. A sportolók ünnepi felvonulását a Hadsereggel Együttműködők Szövetségé - nek tagjai nyitották meg. Utánuk a Sokol női és férfi sportolói következtek. A közönség nagy tetszéssel fogadta az iskolások felvonulását, majd a ROH férfi és női, valamint a hadsereg együttesének menetelését. Az ünnepi menetet a munkaerőtartalékok sportolói zárták be. Az ünnepi beszédek , valamint, a zászlók felvonása, a himnuszok eljátszása után az iskolások mutatták be a nagyszámú közönség előtt, hogyan készültek az I. Országos Spartakiádra. Az iskolák együttes bemutatója szép sikert hozott, ami főleg Tóth Lajos tornatanár érdeme. Utánuk a munkaerőtartalékok gyakorlataiban gyönyörködött a közönség. Szép látvány volt a 146 tagú zöld nadrágba öltözött katonák bemutatója is, valamint a fehér tornaruhát viselő katonák gerenda mutatványai. Vasárnap május 8-án szép napsütéses időben folytatták Füleken a járási spartakiádot. Az ünnepi bevezető után a népiskolák harmadik és ötödik osztályos növendékei mutatták be kocka-gyakorlataikat. A 156 tagból álló csoport bemutatóját nagy tetszéssel fogadta a közönség . Utánuk az üzemi iskolák növendékei végezték gyakorlataikat. Szépen sikerültek a fehér mezbe öltözött tanulók bemutató i is. Az üzemi iskolák növendékei után a 8 éves, valamint a 11 éves iskolák növendékei szerepeltek. A járási spartakiád második napján nagy sikert arattak a falusi Sokolszervezetek fiataljai. A 80 tagú csoport, mely az ajnácskői, egyházbásti és a várgedei szervezetekből kerültek ki, szép és nívós gyakorlatokat végzett. A több mint 3000 főnyi közönség lelkes tapssal köszönte a fiatal sportolók szép teljesítményét. Ezután a szakszervezetekhez tartozó önkéntes Sportszervezetek női gyakorlatozói következtek, majd újból az iskolások léptek a pályára. A hadsereg sportolói 156 tagú csoporttal léptek fel, mely ugyancsak nagy sikerrel végezte a gerendagyakorlatokat. A füleki járási spartakiádot a szakszervezetek férfi gyakorlatozóinak bemutatójaival zárták le. A füleki járási spartakiád megmutatta, hogy jól készültek fel az I. Országos Spartakiádra. Pedig a füleki 11 éves középiskola nehéz körülmények közölt teljesítette a testnevelés feladatait. Az iskolának nincs tornaterme, de igaz, hogy az egész járásban sem találunk tornatermet. Füleken van ugyan Sokol-ház, de azt kisajátította a Csehszlovák Állami Filmvállalat, s abban a sportolók nem találnak otthonra, de még helyet sem kapnak benne. A sportcsarnok pedig még nincs befejezve. A fűtési berendezést csak most szerelik. Így a füleki tanuló ifjúság a kis tantermekben volt kénytelen tornászni és készülni a Spartakiádra. A teremhiány volt a fő oka annak, hogy Füleken a tanuló ifjúság nem tudott kellő számban készülni a Spartakiádra. A lelkesedésben azonban így sem volt hiány. A magyar tannyelvű 11 éves iskola fiatalsága is szorgalmasan készült a Spartakiádra. Az előkészületekről február 6 -án beszélgettünk Tóth Lajos testnevelési tanárral, aki a füleki magyar tannyelvű 11 éves iskola munkájáról így nyilatkozott: — Tornaterem híján a tanteremben folynak az előkészületek. Naponta 60 fiú és 60 lány gyakorol szorgalmasan. Sőt a 9. és 10. osztályok versenyben is állanak. A járási sportbizottság dönti majd el, hogy a két osztály közül melyik gyakorlatozik szebben.  A győztes osztály dicsérő oklevelet kap. — A fiúkat és a lányokat is én tanítom, — mondotta Tóth Lajos testnevelési tanár. A hét első három napján a fiúk, három napon át pedig a lányok gyakorlatoznak. — Hogy álltok a gyűjtéssel? — Szépen halad! A vasgyűjtésben értünk el különösen szép eredményt. Már 10 mázsát gyűjtöttek össze a diákok. Papírban—is elértük már az 1 mázsát,, textilben pedig a 20 kg-ot. Ezek árát a Spartakiád költségeinek fedezésére fordítjuk. Emellett a rendszeres iskolai takarékossági akció keretén belül a Spartakiádra készülő diákok még külön is spórolnak havonta kb. 10 koronát. így az anyagi fedezet is meglesz. — Miként halad a munka? — Jól — mondja büszkén Tóth Lajos tanár. — A fiúk és a lányok is szorgalmasak. Február végére már be is fejezzük az előkészületeket. Márciusban és áprilisban aztán már zenére gyakorlatozunk. — Nehézségek vannak ? — A tornaterem hiányán kívül alig — majd hozzáteszi: — A tantestület részéről nagyobb támogatásra volna szükség — fejezte be nyilatkozatát Tóth Lajos testnevelési tanár. Füleken most nagy lendülettel megindult a Spartakiádra való felkészülés. Nem annyira iskolai, de szakszervezeti vonalon. A Kovosmalt új igazgotója éppen úgy, mint az üzemi tanács, a CsISz-szervezet és a KSS üzemi képviselete vállvetve dolgozik és szervez, hogy minél jobban biztosítsa a Spartakiád sikerét.