Vigadó

Po celé roky bolo a je aj v súčasnosti dôležitým miestom spoločenského života mesta. Budovu mestskej reduty s elektickou fasádou postavili v roku 1900 pre potreby kultúrneho vyžitia obyvateľov mesta. Najprv fungovala ako kasíno, no neskôr bolo Vigado známe ako miesto pre stretnutia rôznych spolkov a remeselníkov. Usporadúvali sa v ňom posedenia a ľudové zábavy, slúžil aj ako hostinec. Na Veľkonočný pondelok 5. apríla 1920 sa vo všetkých miestnostiach Vigada konala tanečná zábava spojená s voľbou miss krásy. Vstupné bolo 8 korún, pre celú rodinu 15 korún. Do tanca vyhrávala obľúbená kapela Ferenca Vitéza. V roku 1937 bola odovzdaná do užívania divadelná sála. Od roku 1940 tu bola meštianska škola. V 50-tych rokoch minulého storočia boli vo dvore postavené učebne a telocvičňa. V roku 1967 sa sem presťahovalo Okresné vlastivedné múzeum, sídliace od roku 1955 na Haličskom zámku. Od roku 1971 fungovalo pod názvom Novohradské múzeum vo Fiľakove, no kvôli nevyhovujúcim priestorom sa v roku 1986 odsťahovalo do Lučenca. V súčasnosti tu sídli Mestská knižnica a Mestské vlastivedné múzeum, ktorého moderné priestory sa využívajú na usporadúvanie dlhodobých výstav.