Radnica

Budovu radnice začal stavať v secesnom štýle roku 1911 lučenecký staviteľ Pál Schmidt, podľa plánov Pála Jakaba, tiež z Lučenca. Bola dokončená 29.júna 1912 (pamätná tabuľa na východnej stene pri hlavnom vchode). Pôvodne v nej dostal miesto aj zbor požiarnikov. Hliadka z veže pozorovala celé mesto, či niekde nevznikol oheň. Budova stojí na rohovej parcele ohraničená ulicou a námestím. Má dynamickú hmotnosť a je postavená v línii ulice. Má nepravidelný pôdorys tvaru písmena U, je dvojpodlažná so stredovou chodbou. Hlavné priečelie na juhozápadnej strane má nárožnú vežu, ktorú ozdobili požiarnou vežou. Nad podmurovkou sú tri štvorcové, štvorokové okná. Nad nimi sa tiahne zásterové pole s tabuľkovou ozdobou, ktoré veľmi dobre oddeľujú tri silne natiahnuté francúzske okná so šiestimi očkami (priečkami) a zrazenými hranami. Má oblúkový tympanónový záver, líniu ktorého presne sleduje aj zúbkami zdobená rímsa. Uzatvára ju lomená vežová helma, na štyroch stranách s dvojitým otvorom a na vrchu s pozorovacou požiarnou vežou z drevenej konštrukcie s oktagonálnym pôdorysom. K východnej strane rohovej veže sa pripája do pôdorysu mierne vtiahnutá časť budovy, ktorá je členená loggiou. Loggia má s mriežkovým lomeným oblúkom zdobenú balustrádu. Nakoľko táto časť budovy je nižšia, je krytá sedlovou strechou. Rímsa sleduje zúbkovanú ozdobu rohovej veže. Loggia je prístupná cez dvere, vedľa ktorých je okno so stuhovým lemovaním a členením v tvare písmena T. Pod dvojosovou liatou loggiou vo vstupnej časti sú vložené dvere so železným rámom. Budovu po roku 1923 prestavali, spodné okná rohovej veže na hlavnom a bočnom priečelí boli vytvorené podobne ako francúzske okná, ich horné rohy sa zrezali. Ďalej také isté riešenie bolo vidieť aj na dolnom rade okien bočnej fasády, ako aj na juhozápadnej časti bočnej fasády, ktorú neskôr zamurovali. Ďalšia prestavba sa konala v 80-tych rokoch 20.storočia, z časti sa týkala poschodia. Žiaľ o budove zhotovený nákres hlavnej a bočnej fasády zachycuje už zmenený, prestavaný stav. K východnej strane budovy s loggiou sa pripája krídlo, nad jeho parapet- ným murivom sú dve okná s tromi očkami v oblúkovitom ráme. V ňom bol pôvodne v strede jeden väčší a na dvoch stranách dva menšie otvory. Na hornom podlaží nad zásterovou zónou sú tri okná členené v tvare T, nad prostredným sú ďalšie dve dvojité desaťočkové okná s trojuholníkovým uzavieraním. Bočná fasáda má 5+2 osové členenie, je menej zdobenou časťou budovy, jej krajný záver opakuje vytvorenie bočného traktu hlavnej fasády, čím sa štruktúra budovy stáva vyrovnanou. K hlavnej fasáde sa pripája nižší, menší meštianský dom z roku 1900, ktorého projektantom a staviteľom bol József Nagy. Táto budova sa neskôr dostala do vlastníctva bankára Büchlera, neskôr doktora Edmunda Gömöryho. Vidieť na nej stopy prestavby a spevnenia statiky. Budova je jednopodlažná, členia ju okná v nepravidelnom rozdelení, ktoré zdobí tvarovaný, lomený rám v strednej osy s maskami. Nad rímsou a nad úrovňou mezanínu je strešná zástavba, ktorá v súčasnom stave nie je využívaná. Štruktúra a typické prvky Fiľakovskej radnice charakterizovali aj ďaľšie dve stavby, ktoré navrhol Pál Jakab. Lučenecká kaviareň Royal (1911) aj letohrádok Heksch (1911) však boli v priebehu 20. storočia zbúrané.